Prawo

 • foto

  Upadłość i kiedy nowelizacja prawa upadłościowego umożliwi

  Upadłość i kiedy nowelizacja prawa upadłościowego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo budowlane wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy

  Nowe prawo budowlane - wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne również niektórych innych ustaw przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze względu na wzrastający.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Przekazanie informacji z zakresu zabezpieczenia

  Przekazanie informacji z zakresu zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowelizacja KSH kodeks komercyjny a kodeks

  Nowelizacja KSH kodeks komercyjny a kodeks spółek handlowych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieistnienie prowadzenia rejestru akcjonariuszy czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo restrukturyzacyjne Zmiany

  Prawo restrukturyzacyjne - Zmiany artykułów Prawa upadłościowego w zakresie składu masy upadłości oraz wyłączeń z masy upadłości: sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo rodzinne orzecznictwo i pokrewieństwo i powinowactwo

  Prawo rodzinne orzecznictwo i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo powiązanych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

  Dodany: 2020-05-22
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Ustawa o ochronie osób i mienia art 1 i Wprowadzanie dowodów

  Ustawa o ochronie osób i mienia art 1 i Wprowadzanie dowodów do procesu. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny pchnięcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza obszaru.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2


 • foto

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Rodzaje odpowiedzialności

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 4


 • foto

  Gmina i uchwała rady miasta warszawy z 30

  Gmina i uchwała rady miasta warszawy z 30 sierpnia 2018 informacji w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Podejmowanie czynności zapewniających przewodniczącemu rady gminy sprawne kierowanie pracą rady prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1


 • foto

  Strona www jest przeznaczony szczególnie na rzecz prawników

  Strona www jest przeznaczony szczególnie na rzecz prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy dodatkowo aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych.

  Dodany: 2020-02-13
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0