Prawo Zamówień Publicznych


W artykule w detalach opisano elektroniczne rozwiązania wykorzystywane przy udzielaniu zamówień publicznych. Pisarze wyjaśniają reguły prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych dodatkowo wykorzystywania z dynamicznego systemu zakupów. Tłumaczą również, jakim sposobem skutecznie traktować pozostałe narzędzia elektroniczne, na przykład darmowe platformy do przeprowadzania aukcji i licytacji, podpis elektroniczny czy udostępnianie elektronicznej wersji dokumentacji przetargowej w pozostałych trybach. W opracowaniu poruszone zostały takie zagadnienia, jak:- z ilu etapów może się składać licytacja elektroniczna i jaki jest czas ich trwania?- W jakich sytuacjach można przeprowadzić proces w trybie licytacji elektronicznej?- Jakie informacje powinien zawrzeć zamawiający w zaproszeniu wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej?- Co może być przedmiotem zamówienia udzielanego metodą dynamicznego systemu zakupów? Ponadto w artykule:- Liczne przykłady i wskazówki dotyczące używania z narzędzi elektronicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.- Analiza najnowszego orzecznictwa KIO.- Odpowiedzi na skomplikowane pytania w zakresie stosowania rozwiązań elektronicznych w zamówieniach.