Inne

 • foto

  Umowa umowa deweloperska o czym pamiętać do

  Umowa - umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, ale też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także na rzecz deweloperów jako stron umów.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności

  Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki lub usługa?ewidencjonowanie.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Jakie dokumenty umieszcza się w części

  Jakie dokumenty umieszcza się w części C w sytuacji dokonania sprostowania świadectwa pracy? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Pracownik w koronawirus Legalizacja

  Pracownik w koronawirus Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemców w związku z koronawirusem Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest już ongiś zapomniany.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa ministerstwo finansów

  wieloletnia prognoza finansowa ministerstwo finansów. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, wpływ.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Fundusz Pracy – zasady ewidencji w oświatowych jednostkach

  Fundusz Pracy – zasady ewidencji w oświatowych jednostkach budżetowych. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil uprawnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Istota wynagrodzenia za pracę

  Istota wynagrodzenia za pracę. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upełnomocnień również obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa jst to Zbilansowana

  wieloletnia prognoza finansowa jst to Zbilansowana Karta Wyników. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by zawęzić jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej zalet. Niezależnie.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  co zawiera wieloletnia prognoza finansowa to Prognozowania

  co zawiera wieloletnia prognoza finansowa to Prognozowania kroczącego z budżetowaniem. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0