Dokumenty Zamówieniach Publicznych


W pracy ujęto procedurę udzielania zamówienia publicznego od momentu wyboru trybu do realizacji umowy, wskazano przy tym na pojawiające się w praktyce błędy także ich konsekwencje. Czytelnik znajdzie tu opis konkretnych stanów faktycznych dodatkowo preferencje orzecznictwa krajowego i unijnego dotyczące opisanych sytuacji. Znajdzie także ocenę zgodności prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej i wskazane zasady wykładni prawa w takich przypadkach. Opracowanie przeznaczone jest dla dyrektorów działów ofertowania w przedsiębiorstwach ubiegających się o zamówienie, członków komisji przetargowych, kierowników zamawiającego. W który sposób dostroić najlepszych kontrahentów, jaką umowę podpisać, jaką formę rozliczenia wybrać? Te pytania zadają sobie regularnie szefowie projektów. Lektura niniejszej pracy naukowej pozwoli rozwiać wątpliwości i z sukcesem wcielać w życie wszelkie przedsięwzięcia. Od umowy po realizację zamówienia to pożyteczny przewodnik na rzecz szefa projektu. Znajduje się w przedtem wiele przykładów, wzorów dokumentów, a także ćwiczeń pozwalających zweryfikować zdobytą wiedzę. Informacje zawarte w artykule znajdą zastosowanie w wielu obszarach biznesu i przeróżnych dziedzinach egzystowania wzdłuż i wszerz tam, gdzie podpisywana jest umowa na dostarczenie towarów lub świadczenie usług.